YAYINLAR (Özetler, Bildiriler, Kitap, Dergi)

Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler "Book of Abstracts-Özetler Kitabı" olarak, tam metin makaleler sempozyumdan sonra ‘Proceedings-Bildiriler Kitabı’ olarak yayımlanacaktır.
Seçilen makalelerin uluslararası bir dergi veya kitap bölümü şeklinde yayımlanması planlanmıştır. Uluslararası yayınlanan dergi veya kitapta yer alacak makaleler için yayıncı tarafından talep edilen basım ve yayın ücreti yazarlara ait olacaktır. Yurt dışında yayımlanacak bildirilerin İngilizce olması gerekmektedir.

Tam metin makalelerin e-posta ile 30 Nisan 2016 tarihine kadar: geomedsymposium@gmail.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Önceki Sempozyumlar ve Yayınlar

Bilindiği gibi 2007, 2010 ve 2013 yıllarında yapılan 1, 2 ve 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumlarında sunulan bildiriler "Proceedings" olarak basılmış, seçilen makaleler ise "Cambridge Scholars Publishing, UK" tarafından kitap bölümü olarak ve yine seçilen çalışmalar "Journal of Environmental Biology" ve "Elsevier-Procedia" da makale olarak yayımlanmıştır.

GEOMED2007 - Yayınlar

GEOMED2010 - Yayınlar

GEOMED2013 - Yayınlar